Skönhetskulturen

I dagens samhälle finns det olika skönhetsnormer som alla är mer eller mindre slavar under. Skönhetskulturen som finns idag gör att många människor mår dåligt medan en del inte bryr sig lika mycket. De samhällsnormer som finns inom skönhet idag är det både män och kvinnor som har byggt upp och upprätthåller. Skönhetskulturen handlar i mångt och mycket om hur en människa bör se ut för att vara attraktiv. För att slå dig loss från normer och kulturen som finns är det viktigt att du lyssnar på dig själv. Fråga dig själv vad du vill. Om du vill göra en bröstoperation för att du vill ska du göra det. Du kan gå in på citadellkliniken.com om du är intresserad av att göra en bröstoperation. På citadellkliniken.com kan du boka in en konsultation för att få veta mer exakt vad du kan förvänta dig för resultat.

Vaccinera dig mot skönhetsideal

För att det ska bli en skillnad i den skönhetskultur som råder i dag krävs det att alla människor börjar göra val utifrån sig själva. Det krävs en viss styrka, självförtroende och mod att våga gå emot normer som finns. Att gå runt och må dåligt över att du inte lever upp till normerna och den kultur som finns är inte hälsosamt i det långa loppet. För att vaccinera dig mot andras tyckande och tänkande är det viktigt att jobba med dig själv. Det är viktigt att alltid komma ihåg att alla är olika och det är inte möjligt att alla ska se ut som ett uppsatt ideal.

Kvinnors kroppar bedöms ofta

Skönhetskulturen sträcker sig långt bak i tiden och i litteratur kan du läsa om hur normerna såg ut förr i tiden. Den starkaste normen när det kommer till kvinnor är att kvinnors kroppar ska vara smala. Det som anses vara kvinnligt står oftast emot det som anses vara manligt idag. Kvinnor bedöms i högre utsträckning kring sitt utseende än män.

Rekommenderade artiklar