Kvinnokroppen och konst

Den kvinnliga kroppen är och har under så gott som hela människans historia varit vanligt förekommande inom konst. Hur idealet har sett ut har förstås

Läs mer »

Har du några frågor? Kontakta oss gärna via mail!