Kulturella skillnader i olika ceremonier

En kultur står aldrig stilla. Det händer ständigt saker inom språket, konsten och samhällsattityderna. Idag lever vi till exempel i en mycket mer världsomspännande och internationell miljö, och det har påverkat hur gamla traditioner och ceremonier utövas.

Begravningen igår och idag

Ett område som genomgått många förändringar genom tiderna är begravningen. Till skillnad från förr är den idag dels mer individuell, dels kulturellt varierad. Det finns till exempel olika religiösa skillnader, men också borgerliga begravningar för personer som inte haft någon trosåskådning. Som anhörig kan det vara lite knepigt att veta hur det hela ska gå till men med hjälp av Sveriges begravningsbyråer kan ceremonin bli både personlig och vacker.

Finn det vackra i alla kulturer

Det är inte bara inom begravningsbranschen som de kulturella förändringarna har börjat synas. Detta gäller även inom dop och vigselceremonier, där allt fler väljer borgerliga varianter eller vill följa en specifik religions traditioner. Vid begravningar är det dock fortfarande relativt vanligt med kyrkoceremonier i Sverige.

Vissa upplever det som lite märkligt eller till och med obehagligt med förändringar, men faktum är att det finns skönhet i världens många kulturella yttringar. En begravning är förvisso en sorglig sammankomst, men med vacker musik, en väl vald dikt och den bortgångnes favoritblommor kan den göras till ett tillfälle för tröst och stöd.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *