Upptäck olika kulturmiljöer

Det finns flera olika kulturmiljöer runt om i Sverige. En kulturmiljö är en miljö som i någon grad präglats av mänskliga aktiviteter och verksamheter. En kulturmiljö kan vara en enskild anläggning eller lämning, en bygd, en region eller ett landskapsavsnitt i olika storlekar. Om du vill upptäcka olika kulturmiljöer är ett tips att du skaffar en elbil för att på ett miljövänligt sätt kunna resa runt i Sverige. När du har en elbil är det viktigt att du har en laddstolpe eller laddbox hemma. Gå in på https://skarebo.se/ för att skaffa en smart laddbox. När du har en bra laddlösning från https://skarebo.se/ blir ditt elbilsägande enkelt.

Kulturmiljöer kan vara skyddade enligt lag

En kulturmiljö omfattar inte enbart landskapets fysiska innehåll utan också immateriella företeelser som exempelvis sägner och ortnamn som är specifikt knutna till en plats eller område. Kulturmiljön är helt enkelt en del av kulturarvet. Det finns många skyddade kulturmiljöer i Sverige. Exempelvis finns många natur- och kulturreservat som är skyddade. I Sverige finns 15 olika världsarv som har ett högt kulturhistoriskt värde. Dessa platser är unika och vittnar om människans och jordens historia. Det finns massor av kulturmiljöer att upptäcka och uppleva om du är intresserad.

Rekommenderade artiklar