I ”Tillsammans!” blandas historia och avancerad teoribildning med rövarhistorier från arbetsplatser som mest liknar dårhus.

Vi får möta allt ifrån fotbollsspelande bagare och flipperspelande restaurangarbetare till arbetslösa ”Datortekdeltagare”, som lär sina arbetsförmedlare ett och annat om hur arbetsmarknaden verkligen ser ut.

Med texter som berättar om hur arbetarklassen exploateras, men också om hur ett ansiktslöst motstånd kan ta form, ges ögonblicksbilder av vardagens dolda klasskamp.

Denna bok är skriven för dig som vill få en djupare förståelse för arbetets roll i kapitalismen och möjligheterna till motstånd. Den utgör även en introduktion till den autonoma rörelsen och är ett dokument över den utomparlamentariska vänsterns utveckling från 1990-talets mitt.

”Tillsammans!” är en samling texter skrivna av gruppen Kämpa tillsammans! Med teoretisk skärpa, humor och rå kompromisslöshet analyserar de samhället och sin egen roll som arbetare. Kämpa tillsammans har tidigare givit ut ”Vi vill ha allting!”.

Kämpa tillsammans!
Kämpa tillsammans är en frihetlig kommunistisk grupp med fokus på teoribildning. Gruppen bildades 1997 och har sina rötter i den utomparlamentariska vänsterrörelsen. Inspirerade av Marxs kritik av politisk ekonomi, så som den presenteras i Kapitalet, menar de att arbetares motstånd mot påtvingandet av arbete, i sig är den huvudsakliga konflikten i det kapitalistiska samhället. Därmed är också arbetares motstånd mot att vara arbetare den viktigaste komponenten i att förstå klasskampen, kapitalkriser och samhällelig förändring över lag.

Föredrag

Vill du boka Kämpa tillsammans! till ett föredrag om boken och deras verksamhet? Vi hjälper gärna till att fixa författarträffar, föredrag, diskussioner och andra arrangemang. Hör av dig till info@pluribus.se

Beställa Tillsammans