Det stora elefantupploppet
Den som läser valfri lärobok eller översiktsverk i historia kan lätt få uppfattningen att den svenska historien är en historia om social fred, präglad av endräkt, förhandlingslösningar och stillsamt framåtskridande. I antologin Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal skrapar fem historiker lite på ytan [...]

Eftersom Andrés Brink Pinto redan publicerat ett smakprov ur sin artikel ”De största kravallerna i Lunds historia”, fortsätter vi utdragen ur Det stora elefantupploppet med inledningen till Magnus Olofssons artikel:
”November månad 1868 led mot sitt slut och i Stockholm var vädret typiskt hösttrist. Termometern höll sig runt nollstrecket och tjocka moln ruvade över staden. Men [...]

PLURIBUS bokförlag, Lund, 2010.