Kommentering avstängd

Petter Larsson skriver om Trettionde november i Aftonbladet:
”De dramatiska händelserna i Lund återberättas av Andrés Brink Pinto och JohanPries i den för akademiska sammanhang oväntat rafflande Trettionde november, där de bägge historikerna följer konfrontationerna mellan 1985 och 2008.”

29 november klockan 10.15 sal 4 Historiska institutionen i Lund.
Johan Pries och Andrés Brink Pinto presenterar sin helt färska bok om gatuoroligheterna i samband med 30 november i Lund. Gästande kommentator är Magnus Wennerhag (Södertörn).
29 november klockan 16.30 Smålands nation i Lund
Pluribus bjuder in till vernisage med konst från boken, diskussion och frågestund med författarna [...]

Det stora elefantupploppet
Den som läser valfri lärobok eller översiktsverk i historia kan lätt få uppfattningen att den svenska historien är en historia om social fred, präglad av endräkt, förhandlingslösningar och stillsamt framåtskridande. I antologin Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal skrapar fem historiker lite på ytan [...]

Kommentering avstängd

Efter Arbetet har publicerat ett smakprov ur boken Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal som kommer på Pluribus i mars:
”Vid tiosnåret på kvällen torsdagen den 10 november 1898 hade antagligen Lunds tillförordnade borgmästare, herr Brink, fått nog. Framför järnvägsstationen i Lund uppehöll sig en stor skara människor som [...]

PLURIBUS bokförlag, Lund, 2010.