Kommentering avstängd

Petter Larsson skriver om Trettionde november i Aftonbladet:
”De dramatiska händelserna i Lund återberättas av Andrés Brink Pinto och JohanPries i den för akademiska sammanhang oväntat rafflande Trettionde november, där de bägge historikerna följer konfrontationerna mellan 1985 och 2008.”

Kommentering avstängd

Kalle Holmqvist berömmer Det stora elefantupploppet i Aftonbladet: ”Författarna är yngre, radikala historiker knutna till Lunds universitet. Trots det är boken föredömligt oakademisk och välskriven.”

PLURIBUS bokförlag, Lund, 2010.