Pluribus kulturförening är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening på frihetlig socialistisk värdegrund med syfte att verka för folkbildning och kultur samt spridande av föreningens värdegrund. Bokutgivningen är en del av föreningens verksamhet för att främja folkbildning och kultur.

Rättigheter:

Vi delar ut våra rättigheter enligt creative commons-licensen ”erkännande-ickekommersiell-delalika 2.5″. Detta innebär att vem som helst får digitalisera våra böcker med inscanning eller inläsning och sprida vidare enligt dessa villkor:

1. Upphovsmänniskan/licensgivaren måste anges. 2. Verket får inte användas för kommersiella ändamål. 3. Om du gör ändringar i verket måste du sprida det vidare enligt samma licens. (Här kan du läsa hela licenstexten.)

Naturligtvis gäller detta endast de delar av verken som förlaget äger rättigheten till: ibland bara själva typografin och omslaget, ibland översättningen, ibland alltihop. Den som digitaliserar och sprider vidare verk som Pluribus inte har alla rättigheter till, gör det på egen risk: det skulle naturligtvis kunna hända att andra rättighetsinnehavare, översättare eller illustratörer försöker hindra det.

[texten i huvudsak lånad från vertigo]