Kalle Holmqvist berömmer Det stora elefantupploppet i Aftonbladet: ”Författarna är yngre, radikala historiker knutna till Lunds universitet. Trots det är boken föredömligt oakademisk och välskriven.”