Det stora elefantupploppet

Den som läser valfri lärobok eller översiktsverk i historia kan lätt få uppfattningen att den svenska historien är en historia om social fred, präglad av endräkt, förhandlingslösningar och stillsamt framåtskridande. I antologin Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal skrapar fem historiker lite på ytan och visar på hur lätt sociala konflikter kunde blossa upp och ta sig formen av upplopp eller andra allvarliga ordningsstörningar i 1800-talets Sverige.

- I de stundtals lätt komiska upploppen framträder självständigt tänkande människor som handlade inom en levande tradition med ett starkt patos för social rättvisa, en politisk kultur som omfattande samhällets ”lägre” folklager för den som vill. Vår utgångspunkt har varit att även historiska människor, som har levt under väsensskilda förhållanden från våra egna, förtjänar att skildras och förstås efter sina egna utgångspunkter, istället för att lättvindigt skrivas in i den sociala endräktens historieskrivning. Säger Magnus Olofsson (fil. dr. i historia), en av bokens redaktörer.

Genom artiklarna tas läsaren med på en resa genom de karga öländska skogsbygderna, en av Europas bråkigaste huvudstäder, svältens Jönköping och de värsta kravallerna i Lunds historia. De upplopp som skildras grundar sig i så vitt skilda orsaker som dyrtid och strejkbryteri å ena sidan och rätten till det offentliga rummet eller rent av endast till förströelse å den andra.

- För den samtida läsaren kan det kanske vara svårt att se hur en elefant kan vara orsak till ett upplopp. Men det som förenade landsbygdens och städernas arbetande klasser var de djupt rotade folkliga föreställningar om rättvisa som drev dem att ta till upploppet som vapen. Avslutar bokens andra redaktör Andrés Brink Pinto (fil. dr. i historia).

Författarträffar:

I samband med boksläppet arrangerar författarna och Pluribus förlag följande författarträffar:

15/5, 13.00       Författarträff och diskussion med alla författare på Smålands nation i Lund (Kastanjegatan 7, Lund)

17/5, 17.00       Stefan Nyzell (fil. dr. i historia) berättar om hungerupploppen i Jönköping på Bokcafét i Jönköping (Svavelsticksgränd 7, Jönköping)
18/5, 18.00       Författarträff och diskussion med redaktörerna på Amalthea bokcafé i Malmö(Kristianstadsgatan 41, Malmö)