Pluribus bjuder in till författarträff och diskussioner. I Lund under fredagen och i Malmö under lördagen.

Program:

Två personer ur Pluribus översättningskommitté till den omtalade franska boken Det stundande upproret diskuterar hur boken mottagits, dess bakgrund, samt svarar på frågor. Kom och delta i ett kritiskt samtal om samtidens antikapitalistiska möjligheter och begränsningar.

Fredag 17/12 klockan 18.00 på bokcafé India Däck i Lund

Lördag 18/12 klockan 14.00 på bokcafé Amalthea i Malmö

Finns Bollkastaren? Författaren till Pluribus första skönlitterära utgivning talar om arbetarlitteratur, marxism samt sin och andras böcker. Det bjuds på bortklippta scener och ritas diagram.

Fredag 17/12 klockan 19.00 på bokcafé India Däck i Lund

Lördag 18/12 klockan 15.00 på bokcafé Amalthea i Malmö

Arrangörer:

Amalthea bokcafé, Kristianstadsgatan 41c, Malmö

India Däck bokcafé, Stora Algatan 3, Lund

Pluribus förlag

samt

ABF-Malmö