”För varje moralisk betänklighet, för varje tanke om renhet, sätter vi istället ett gemensamt utarbetande av strategi. Bara det som hindrar att vår styrka ökar är dåligt. Det denna resolution leder till är att ekonomi och politik inte längre kan skiljas. Vi är inte rädda för att bilda gäng och kan bara skratta åt dem som kommer att fördöma oss som maffia.”

Amalthea bokcafé och Pluribus bokförlag presenterar nyöversatt text av Tiqqun (en fransk teorigrupp nära besläktade med ”Den osynliga kommittén”) på Möllevångsfestivalen. Texterna är delar av pamfletten ”Upprop” och handlar om civilisationens kris och nödvändigheten av att nå bortom kapitalismens öken. Klockan 17.00 på Röda gatans scen fredag (23/7) och lördag (24/7).

Vi presentera ochså en timmes upploppshistoria! Tre historiker om tre upplopp. Folkets bar på Röda gatan lördag 24/7 mellan 14.00-15.00. Detta föregår vårt kommande boksläpp ”Det stora elefantupploppet” som kommer under hösten. Dessa tre är dagens ämnen:

Klågerupskravallerna 1811:
Sommaren 1811 reste drängar och bönder i Skåne upprorsfanan i vad som
skulle komma att bli den sista stora revolten i Sveriges historia. I
flera dagar härjade stora skaror upproriska på landsbygden innan
revolten med hård hand slogs ned vid Klågerup där över trettio
deltagare dödades av militär, en händelse som har gett revolten det
inte helt rättvisande namnet Klågerupskravallerna.

Det största upploppet i Lunds historia:
Under en strejk i Svedala 1898 bestämde sig en grupp punschdoftande
studenter för att agera strejkbrytare. När de kom hem till Lund möttes
de av uppretade arbetare och det största upploppet i Lunds historia
tog sin början.

”Tattarkravallerna” i Jönköping 1948:
Vad som började som ett begränsat gängbråk i Jönköpings fattigare
delar utvecklades, under ivrigt påhejande från lokaltidningarna, till
massiva förföljelser mot de stadsinvånare som kallades för ”tattare”.
Under midsommarhelgen 1948 skakades Jönköping av rasistiska kravaller
av så stor omfattning att de fortfarande, 62 år senare, utgör ett
traumatiskt och sällan omtalat minne för staden.

Pluribus kommer även finnas på plats vid Bokcafé Amaltheas bord under Möllevångsfestivalen så kom gärna och besök oss!